Roczny plan czytania biblii

Roczny plan czytania Biblii

Czytaj, badaj, rozeznawaj...

Dzięki temu planowi będziesz w stanie przeczytać całe Pismo Święte w jeden rok, jednak wydarzenia będziesz czytać w kolejności chronologicznej.

Zauważ, że po ukończeniu lektury Księgi Rodzaju
(a przed rozpoczęciem Księgi Wyjścia),
zaczniesz lekturę Księgi Hioba.

Wiele Psalmów zostało umiejscowionych razem z księgami historycznymi, ponieważ wtedy właśnie zostały napisane. Podobnie jest z księgami prorockimi

Pobierz ebook klikając ikonę książki po prawej stronie obrazka

lub czytaj ebook online klikając łapkę poniżej
Ruch Biblijny