Ruch Biblijny Biblia

Biblia

Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. 2 List do Tymoteusza 16-17

1 Tes 5,21 Wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie.

CHWAŁA BOGU !Ruch Biblijny


Ruch Biblijny

     Ruch Biblijny