PROSIMY O WSPARCIE


Numer konta Stowarzyszenia


PL 28 1160 2202 0000 0005 2383 3668


Tytuł wpłaty:  DOBRY OWOCRuch Biblijny kim są ?

The Scriptures 2009 po polsku Kreacjonizm młodej ziemi - Kent Hovind Totalny Atak prof.Walter J. Veith Projekt Prawda Dell Tackett Tajemny Plan Fabian Błaszkiewicz


DENOMINACJA ?


Po uprzednim rozeznaniu pisma Ruch Biblijny Polska uważa, iż obecnie obowiązujące struktury denominacji oraz ramy w jakich są zamknięte wykazują większą szkodliwość niż ich zupełny brak.

Drugim niepokojącym wynikiem jest fakt, iż to właśnie w denominacjach najwięcej nowonarodzonych utraciło wiarę i to właśnie ze względu na strukturę.

W efekcie wieloletnich obserwacji i pracy z osobami odrzuconymi przez swych braci postawiono znak równości pomiędzy Denominacja, a Ograniczenie w związku z faktem występowania owych ram.

publikacja w przygotowaniu...

COPYRIGHT © ?Po uprzednim rozeznaniu pisma Ruch Biblijny Polska uważa, iż używanie praw autorskich względem dzieł związanych z wiarą jest jej zaprzeczeniem, a samego BOGA w świetle ludzkiego prawa przedstawia jako nie wystarczająco silnego, by uchronić własne słowo.

Paradoksalnie większość prac dotyczących dzieł Bożych stworzonych prze ludzi zostało, zostaje lub zostanie przez nich porzucona po utracie w/w prawa.

publikacja w przygotowaniu...

OGŁOSZENIE


Pilne POSZUKUJEMY WEBMASTERA - poszukujemy Webmastera, który dla dobra sprawy zechciał by podjąć się edycji naszego kodu HTML i dokonaniu trudnych zmian.

Zainteresowany?

Pisz na Kontakt@RuchBiblijny.pl
Ruch Biblijny News

Ruch Biblijny


Czym jest jest Ruch Biblijny ?

Ruch Biblijny jak sama nazwa wskazuje jest ruchem biblii czyli Słowa Bożego i oznacza przekazywanie Go dalej za pomocą różnych środków przekazu, poruszanie Go , wprawianie w ruch, itd.

Kto należy do Ruchu Biblijnego ?

Do Ruchu Biblijnego należy każdy, kto wprowadza Słowo Boże w ruch, bez względu na denominacje, wyznanie i inne podziały.

Czy można się zapisać do Ruch Biblijny ?

Nie, ale można zostać jego częścią.

Jak zostać częścią Ruchu Biblijnego ?

Wprowadzając otrzymane Słowo Boże w ruch, przekazując je dalej.

Ale Ruch Biblijny posiada swoją stronę ?

Nie, ale jest strona taka jak RuchBiblijny.pl , która jest jego częścią, czyli gromadząca i wprowadzająca Słowo Boże w ruch.

Czyli każdy publikujący naukę Bożą należy do Ruchu Biblijnego ?

Tak, zaś nasza strona RuchBiblijny.pl po prostu ma najbardziej trafną nazwę w stosunku do tego czym się zajmuje.

Nie jesteśmy żadnym nowopowstałym ruchem, lecz jesteśmy częścią najstarszego ruchu, którym jest żywe Słowo Boże.

Jak wspomniałem wyżej, każdy, kto wprowadza w Słowo Boże w ruch staje się Jego częścią. Ważne jest by dobrze to zrozumieć.

Tak już rozumiem, to tak jak by określić płynącą wodę jako płynąca woda bez nadawania jej nazwy własnej jak naprzykład płynąca woda Jana. Dobrze zrozumiałam ?

Tak, dokładnie tak. Moglibyśmy nazwać to Ruch Biblijny Niebieski , lub zielony itd. lecz zrezygnowaliśmy z tworzenia odłamu, bo po co budować rurociąg dookoła miasta, gdy stoimy przy źródle z którego chcemy zaczerpnąć wody ?

Czyli dla ścisłości, jeśli ktoś oznajmi że nie jest w ruchu biblijnym ....(przerwano wypowiedź)

To oznacza, że każdy kto nie wprowadza Słowa Bożego (biblii) w ruch, czyli nie pełni woli Bożej nie należy do Ruchu Biblijnego.

A Stowarzyszenie Ruch Biblijny ?

Stowarzyszenie to zrzeszenie grupy ludzi mających wspólne cele.

Ruch Biblijny jest stowarzyszeniem osób wprowadzających Słowo Boże w ruch i ma na celu usankcjonować nasze działania zgodnie z literą prawa, co pozwala nam podejmować wspólnie różne przedsięwzięcia, których nie mogli byś my podjąć jako osoba prywatna z względów obowiązującej litery prawa.

I tu też zamiast stosować swoje oznaczenia postanowiliście zastosować nazwę tzw. źródła?

Tak , również i tu postanowiliśmy zastosować nazwę podstawową bez tworzenia podziałów, ograniczeń i denominacyjnych ram.

Dziękuje za wyczerpujące wyjaśnienia

CHWAŁA BOGU


1 Tes 5,21 Wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie.


Ruch Biblijny


Ruch Biblijny

     Ruch Biblijny