PROSIMY O WSPARCIE


Numer konta Stowarzyszenia


PL 28 1160 2202 0000 0005 2383 3668


Tytuł wpłaty:  DOBRY OWOCRuch Biblijny kim są ?

The Scriptures 2009 po polsku Kreacjonizm młodej ziemi - Kent Hovind Totalny Atak prof.Walter J. Veith Projekt Prawda Dell Tackett Tajemny Plan Fabian Błaszkiewicz


Ruch Biblijny News

Ruch Biblijny

Wolna Społeczność Chrześcijańska
nie faworyzuje żadnej denominacji czy wyznania.

Jako fundamentalni chrześcijanie jesteśmy jedynie za prawdą i Biblią, a przeciwko kłamstwu i błądzeniu.

Naszym głównym celem jest zwiększenie wiary w SŁOWO BOŻE, nawrócenie osób, które nie są jeszcze zbawione oraz zmotywowanie osób wierzących do działań dla BOGA.


1Krl 18.21 Jak długo będziecie kuleć na dwie strony?
Jeżeli WIEKUISTY jest BOGIEM, idźcie za nim, a jeżeli baal, idźcie za nim!
NIE KULEJ, WYBIERZ BOGA, POWIEDZ NIE EKUMENI

1 Tes 5,21 Wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie.

@bibliainterlinearna

DENOMINACJA = PODZIAŁ


Po uprzednim rozeznaniu pisma Ruch Biblijny Polska uważa, iż obecnie obowiązujące struktury denominacji oraz ramy w jakich są zamknięte wykazują większą szkodliwość niż ich zupełny brak.

Drugim niepokojącym wynikiem jest fakt, iż to właśnie w denominacjach najwięcej nowonarodzonych utraciło wiarę i to właśnie ze względu na strukturę.

W efekcie wieloletnich obserwacji i pracy z osobami odrzuconymi przez swych braci postawiono znak równości pomiędzy Denominacja, a Ograniczenie w związku z faktem występowania owych ram.


Denominacje a Wspólnoty Wiary:
Analiza Strukturalna i Społeczna


W ostatnich latach obserwujemy rosnącą dyskusję na temat roli i wpływu denominacji w społecznościach religijnych. Ruch Biblijny Polska, po dogłębnej analizie i licznych badaniach, przedstawia stanowisko, które stawia pod znakiem zapytania skuteczność obecnych struktur denominacyjnych. W oparciu o dane i doświadczenia zgromadzone przez GOD LOBBY, artykuł ten ma na celu przybliżenie wyników tych badań oraz zaprezentowanie potencjalnych konsekwencji utrzymania obecnych struktur denominacyjnych.

Denominacja a Ograniczenie

Denominacja, rozumiana jako struktura organizacyjna w ramach religii chrześcijańskiej, jest często postrzegana jako sposób na zorganizowanie i zarządzanie wiernymi. Jednakże, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Ruch Biblijny Polska, istnieją poważne wątpliwości co do skuteczności tych struktur. Wiele osób, które miały styczność z różnymi denominacjami, wskazuje na ograniczenia wynikające z ram, jakie te struktury narzucają na swoich członków.

Wieloletnie obserwacje wykazały, że struktury denominacyjne często prowadzą do wykluczenia osób, które nie zgadzają się z panującymi dogmatami lub które mają inne podejście do wiary. Takie podejście skutkuje odrzuceniem wielu nowonarodzonych wiernych, co może prowadzić do utraty wiary. Dlatego posiadając pełna świadomość nieodwracalnych szkód jakie wywołał podział JEZUSA w denominacjach chrześcijańskich, a zwłaszcza protestanckich stawiamy znak równości między denominacją a ograniczeniem, wskazując, że obecne struktury często działają na niekorzyść wspólnoty wiernych.

Nowonarodzeni Wierni a Utrata Wiary

Jednym z najbardziej niepokojących wyników badań jest fakt, że to właśnie w denominacjach najwięcej nowonarodzonych wiernych utraciło wiarę. Przyczyny tego zjawiska są różnorodne, ale kluczową rolę odgrywają tu sztywne struktury organizacyjne i brak elastyczności w podejściu do indywidualnych potrzeb wiernych. W wielu przypadkach, zamiast wspierać nowonarodzonych wiernych, denominacje narzucają im sztywne ramy, które nie uwzględniają ich duchowych potrzeb i osobistych przekonań.

Alternatywne Podejście do Wspólnoty Wiary

W obliczu tych wyników, Ruch Biblijny Polska sugeruje potrzebę przemyślenia i reformy obecnych struktur denominacyjnych. Ważne jest, aby tworzyć wspólnoty, które będą bardziej otwarte i elastyczne, umożliwiając każdemu wiernemu rozwijanie swojej duchowości w sposób, który jest dla niego najwłaściwszy. Otwarta i wspierająca wspólnota może przyczynić się do wzrostu wiary i zaangażowania wiernych, zamiast ich wykluczania i zniechęcania.

Wnioski i Rekomendacje


Na podstawie przeprowadzonych badań, Ruch Biblijny Polska wzywa do refleksji nad obecnym stanem struktur denominacyjnych i ich wpływem na wiernych. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem zmian, które pozwolą na bardziej inkluzyjne podejście do wspólnoty wiary, zapewniając każdemu wiernemu możliwość rozwijania swojej duchowości bez zbędnych ograniczeń.

Przyszłość wiary chrześcijańskiej może zależeć od zdolności do adaptacji i otwartości na zmiany. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że wspólnoty religijne będą miejscem, gdzie każdy może znaleźć wsparcie i zrozumienie, niezależnie od swojego podejścia do wiary.


Ruch Biblijny


Ruch Biblijny

     Ruch Biblijny