Ruch Biblijny Ebook

Religie świata rzymskiego

Maria Jaczynowska

Książka "Religie świata rzymskiego" stanowi uwieńczenie wieloletnich studiów Autorki nad dziejami różnych religii Imperium Rzymskiego oraz jej badań nad społeczeństwem rzymskim.

Zadaniem "Religii świata rzymskiego" jest ukazanie przemian religijnych w okresie rozkwitu Imperium Rzymskiego, a więc poczynając od III wieku p.n.e. do III wieku n.e..

Tematem pracy jest nie tylko religia Rzymu i Italii oraz jej dalsze przemiany pod wpływem religii greckiej i kultów orientalnych (...) - dążeniem pracy jest ukazanie, że wielość kultów Imperium Rzymskiego składała się na obraz tworzący pewną całość.

Dając tytuł "religie" starano się podkreślić, że w państwie rzymskim obok religii oficjalnej rozwijały się inne systemy religijne i kulty, związane bądź z tradycjami lokalnymi, bądź z pewnymi grupami społecznymi.



Pobierz ebook klikając ikonę książki po prawej stronie obrazka
lub czytaj ebook online klikając łapkę poniżej
Ruch Biblijny